POLISI PEMULANGAN

Setiap order (website) akan di serahkan dalam masa yang telah dijanjikan oleh pihak Anggur Solutions / Irdinaifwat Barakah setelah segala maklumat dan bahan yang diperlukan bagi pembinaan website telah diberikan oleh pihak pembeli. Sekiranya kami gagal untuk menyediakan website dalam tempoh waktu yang telah dijanjikan dalam keadaan semua maklumat telah lengkap disediakan oleh pembeli; pembeli berhak untuk memohon agar wang pembayaran tempahan dikembalikan 100%.

Jangka waktu pembuatan website akan mula dikira hanya setelah segala maklumat yang diminta oleh pihak Anggur Solutions / Irdinaifwat Barakah telah disediakan dengan lengkap oleh pihak pembeli.

Tiada pengembalian wang jika pembeli sudah membuat pembayaran tempahan namun kemudian pembeli bertukar fikiran untuk tidak mahu meneruskan tempahan website.

Tiada pengembalian wang yang akan dikembalikan jika pihak pembeli gagal untuk menyediakan segala maklumat dan segala bahan yang diperlukan yang telah diminta oleh pihak Anggur Solutions / Irdinaifwat Barakah

Tiada pengembalian wang yang akan dilakukan sekiranya pihak Anggur Solutions / Irdinaifwat Barakah gagal untuk menyiapkan tempahan website dalam tempoh yang telah dijanjikan atas sebab pihak pembeli sendiri gagal untuk menyediakan segala maklumat dan bahan yang diperlukan oleh pihak Anggur Solutions / Irdinaifwat Barakah bagi tujuan pembinaan website